Professionelle kurser

PM Academy er et kursus- og efteruddannelsesinitiativ, der primært henvender sig til læger, men som andet sundhedspersonale også kan benytte. Målet er at øge lægernes viden inden for forskellige terapiområder, hvad angår bl.a. diagnosticering, sygdomsårsager og behandlingsmuligheder.

Kurserne omfatter lektioner med faktatekster og/eller patient-cases med efterfølgende videntest. Det tager cirka 10-15 minutter at gennemføre hvert kursus.

Professionelle kurser

Gratis træning

Fra professionelle til professionelle

Forøg din viden på forskellige områder

Aktive kurser

Advertisement: