Advertisement:

6 spørgsmål til at teste din viden om forebyggelse af nyresvigt ved type 2-diabetes

For personer med diabetes øger nedsat nyrefunktion og kronisk nyresygdom (CKD) risikoen for hjerte-kar-sygdom og tidlig død og kan også føre til akut nyresygdom, der kræver avanceret nyrebehandling og nyreerstatningsterapi, dialyse eller nyretransplantation (1). Kronisk nyresygdom fører til en stærkt forringet livskvalitet. Nye lægemidler (SGLT2 hæmmere, GLP1 agonister og non-steroide MRA) har i de sidste 5-10 år givet bedre mulighed for at optimere den glykæmiske kontrol og /eller forebygge udvikling af CKD, især i kombination med livsstilsbehandling.

CKD i forbindelse med diabetes er ofte en tavs sygdom, hvor symptomerne først viser sig sent i forløbet. Praktiserende læger og diabetessygeplejersker spiller en afgørende rolle for den langsigtede prognose for type 2-diabetes gennem regelmæssige kontroller, screening og tidlig diagnosticering af diabeteskomplikationer, behandling og opfølgning.

Start kursus arrow right

1. Thomas MC, Brownlee M, Susztak K, Sharma K, Jandeleit-Dahm KA, Zoungas S, Rossing P, Groop PH, Cooper ME. Diabetic kidney disease. Nat Rev Dis Primers. 2015 Jul 30; 1:15018

Advertisement: