Advertisement:

7 spørgsmål, der tester din viden om Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi er en sjælden sygdom, der hvert år rammer cirka 5-10 drenge i Danmark1. Den forventede levetid er steget betydeligt med bedre behandlingsmuligheder, og mange lever nu, til de kommer i 30-årsalderen og derover2. Sygdommen har relativt karakteristiske symptomer, og selvom den er sjælden, gør symptombilledet det muligt i mange tilfælde, med den rette viden, at diagnosticere den tidligt i forløbet, hvilket påvirker prognosen. Dette kursus har til formål at øge viden om Duchennes muskeldystrofi, årsager til sygdommen, klinisk manifestation, og hvordan man stiller diagnosen.

Start kursus arrow right

1. Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
2. Landfeldt E, Thompson R, Sejersen T, McMillan HJ, Kirschner J, Lochmüller H. Life expectancy at birth in Duchenne muscular dystrophy: a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Feb 27]. Eur J Epidemiol. 2020;10.1007/s10654-020-00613-8. doi:10.1007/s10654-020-00613-8

Advertisement: