Advertisement:

7 spørgsmål, der tester din viden om ukontrolleret astma hos voksne

Astma er en almindelig sygdom i befolkningen, der er kendetegnet ved luftvejsobstruktion i varierende grad samt en ofte kronisk luftvejsinflammation.(1) I Norden har cirka 10 % af befolkningen astma, og heraf har halvdelen en mild variant.(2) Forekomsten af astma er steget kraftigt i de sidste årtier. Samtidig er mortaliteten er faldet i takt med udviklingen af astmabehandlinger.(3)

Start kursus arrow right

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2019. Kan ses på: www.ginasthma.org
2. Läkemedelsbehandling vid astma behandlingsrekommendation, www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket. 2015. p. 26(3); 26–43.
3. Dahlström U, Kechagias S, Stenke L. Med. 5. oplag. Stockholm: Liber; 2011. 301–311 p.

Relaterede kurser

Advertisement: