Astma

Resumé af behandlingsafsnittet:

Farmakologisk vedligeholdelsesbehandling med:

  1. Inhalationssteroid (ICS) og ß2-agonist ved behov. Ved hyppigere gener:
  2. Inhalationssteroid (ICS) regelmæssigt og ß2-agonist ved behov
  3. Inhalationssteroid i lav-middelhøj dosis + langtidsvirkende ß2-agonist, LABA. Evt. med tillæg af leukotrienreceptoragonist (LTRA) montelukast og/eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) tiotropium.
  4. Mange har rhinitis, der skal behandles med nasale steroider og/eller antihistaminer.
  5. Ved fortsatte gener konsulteres en speciallæge.

Inhalationsteknikken er afgørende ved behandling. Kontrollér inhalationsteknikken.

Ved luftvejsinfektioner: Forhøj dosis af inhalationssteroider. Eventuelt perorale steroider.

Ukontrolleret astma hos voksne

7 spørgsmål, der tester din viden om Duchennes muskeldystrofi