Advertisement:
Hjem / Kurser
Advertisement:

Kirurgiska sjukdomar

Kapitlet berör vanliga kirurgiska åkommor i mag-tarmkanalen, men också diagnoser som nervinklämning, commotio, mjältruptur och tumörsjukdomar.

Advertisement:
Advertisement:
Advertisement: