8 frågor som testar dina kunskaper om pneumoni

Den här utbildningen handlar i första hand om samhällsförvärvad pneumoni och dess komplikationer samt möjliga förebyggande åtgärder. I Europa är pneumoni den ledande orsaken till död orsakad av infektioner och var femte timme dör någon i Sverige av pneumoni*.

Här hittar du 8 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

*http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB med ekonomiskt stöd av Pfizer AB. Utbildningen är faktagranskad av:

Erik Backhaus
Överläkare,
Infektionskliniken Skövde

Anders Halvarsson
Specialist i allmänmedicin,
Karlstad